free bootstrap templates

 Vietnam roundtrip 2023

In October 2023 I made a three week trip all around Vietnam, which allowed me to visit a lot of special places in this beautiful country with all its natural splender!
In oktober 2023 bezocht ik Vietnam voor een rondreis van drie weken. We bezochten een aantal van de mooiste plekken in dit land waar natuurschoon in overvloed aanwezig is! 

Mobirise

Route

Here is the route we drove during our trip
Hier is de route die we gereden hebben  tijdens onze tour.

Mobirise

Itinerary

Itinerary of this trip
Reisprogramma van deze trip.

Mobirise

Story

Here is the travel report of this trip. Ziehier het reisverslag van deze trip

Mobirise

NL

Op 9 oktober vertrok ik naar Vietnam voor een mooie rondreis met een groep van 24 personen. Na een vlucht met overstap in Dubai kwamen we 's-avonds aan in Ho Chi Minh stad. De volgende ochtend hebben we een stadstour gedaan. Daarna bezochten we de Chùa Quan Âm tempel.In de stad zijn veel gebouwen te vinden die sterk Frans beïnvloed zijn zoals het postkantoor en d opera.

We verlieten Ho Chi Minh stad voor een tocht naar de Mekong delta. Het landschap is vlak en doorsneden door grotere en kleiene rivieren ook zijn er veel kanalen gegraven en je ziet dat het vervoer van goeden in deze streek veelal over water plaatsvindt. Eerst bezochten we een tempel van de Ciao Dan, een religie met 2 miljoen aanhangers die sterk beïnvloed wordt door andere grote religies zoals, boeddhisme, Hindoeïsme, Katholicisme en islam. Na een boottocht met bezoek aan een rijst refinement fabriek, reden we naar het platteland rond Can Tho. hier maakte ik een wandeling terwijl de rest van de groep een fietstocht maakte door het gebied.

De volgende dag bezochten we in de ochtend de lokale drijvende markt waar goederen met bootjes werden af en aangevoerd om te verhandelen. Hierna stapten we op het vliegtuig voor de vlucht naar Hoi An. In de stromende regen kwamen we in de avond aan.

In Hoi An bezochten we eerst een zijdefabriek, vervolgens - terwijl de regen met bakken uit de hemel viel en de straten langzaam overstroomde, maakte we een wandeling door Hoi An, een heel fraaie stad. Het was moessontijd en dat was te merken! We bezochten een oude woning en tempel. Na de lunch namen de meesten in de middag vrij en ondergetekende vond het een leuk idee om maar in de regen te gaan zwemmen. Het was immers nog steeds aangenaam warm.

Vanuit Hoi An nam ik deel aan een excursie naar de Ky Anh tunnels die door de Vietcong gegraven zijn om zowel burgers bescherming te bieden tegen de Amerikaanse bombardementen als uitvalsbasis voor aanvallen op de Amerikanen tijdens de Vietnamoorlog. Deze wordt overigens in Vietnam "De Amerikaanse oorlog" genoemd. Helaas stonden alle tunnels onderwater dus meer dan een inkijkje (soms kniehoog wadend door het water) was niet mogelijk. Na een bezoek een het standbeeld van de beschermvrouwe van Vietnam, bezochten we nog het kunstenaarsdorp Tam Thang, bekend om zijn vele kunst en muurschilderingen.

Omdat het zo hard regende moesten we het Bach Ma nationaal Park helaas overslaan. Dus bezochten we de Marmerberg in Hoi An met zijn grotten en tempels en vervolgden we onze weg naar Hue. Bij aankomst bezochten we de tombe van Tu Doc, een van de langst zittende en belangrijkste koningen van Vietnam (19e eeuw).

De volgende dag bezochten we eerste het belangrijkste monument van Hue, de citadel met het koninklijk paleis, een verzamelding van tientallen paviljoens. Hierna bezochten we de Thien Mu pagoda, een van de oudste gebouwen van Hue. Na een boottocht over de Parfum rivier (zo genoemd vanwege het (aangename) aroma dat door bloemen verspreid wordt die in het najaar vanaf de boomgaarden de rivier in vielen. In de middag en avond ban ik met een paar reisgenoten naar de Skybar van het Melia hotel (het hoogste gebouw van Hue) voor een spectaculair uitzicht over de stad.

Onderweg naar Dong Hoi, bezochten we de Vinh Moc tunnels, ook gebouwd tijdens de Vietnamoorlog om de burgers van de gelijknamige plaats te beschermen. Deze tunnels hadden geen militair doel en waren ondanks de regen goed toegankelijk vanwege de ligging en afwatering naar zee. We hebben een indrukwekkende tocht gemaakt door de tunnels die eigenlijk een volledig ondergronds dorp waren. Hierna reden we naar Dong Hoi. Een vrij nieuwe stad aan de kust.

Eigenlijk begon hier ook een nieuw deel van de reis waarin natuurschoon de boventoon voerde tegenover cultuur en geschiedenis in het eerste deel. We bezochten vandaag het Phong Nha National park dat beroemd is vanwege het karst landschap en de vele spectaculaire grotten. We bezochten de Phong Nha grot, die de langst ondergrondse rivier ter wereld bevat. Met een boot voeren we eerst een halfuur over een rivier voordat we de grot invoeren. We voeren ongeveer 1 km de grot in. Diep in de grot stapte we uit de boot en wandelden dezelfde afstand via een hoger gelegen galerij weer terug naar de ingang. Hierna was het nog een aantal uur reiden door het afwisselende landschap naar Vinh.

Vanuit Vinh reisden we verder naar Tam Coc, ook weer een gebied met karst gebergte, dat sowieso veel te vinden is in Vietnam. Hier maakte we opnieuw een boottocht door het gebied dat zich kenmerkt door grillige rotspartijen en grotten. Hierna bezochten we de koninklijke citadel van Tam coc dat enkele tempels bevat en vanaf een hoger gelegen punt een fraai uitzicht geeft over de omgeving. We overnachtte in Ninh Binh.

De volgende dag stond toch wel het hoogtepunt van de reis op het programma: Ha Long Bay, beroemd om zijn sprookjesachtige landschappen die in zee verzonken lijken te zijn. Rond het middaguur startte onze twee daagse cruise door Ha Long bay. Na 2 uur varen bezochten we het Ti Top eiland voor een klim naar een fraai uitzicht en/of een duik in zee. Helaas bleek een uur net wat te kort voor beide. Ook aan boord was er een uitgebreid entertainment programma hoewel ik die aan me voorbij liet gaan ten gunste van het fraaie uitzicht waarvoor we uiteindelijk kwamen.

De volgende ochtend bezochten we eerst de Sung Sot (Verrassing) grot. Een fraaie ondergrondse wandeling dwars door het karst gebergte heen. Ook weer geflankeerd door fraaie uitzichten bij de ingang en uitgang van de grot. Hierna scheepten we ons weer in voor het ontbijt terwijl de boot weer koers zette naar het vaste land. Tegen het middaguur kwamen we aan en vervolgden we onze weg naar Ha Noi waar we een bezoek brachten aan het fraaie Volkenkundig museum. In de avond bezochten we nog een waterpoppenshow en genoten we van het lokale nachtleven.

In Ha Noi bezochten we het Văn Miếu – Quốc Tử Giám tempelscomplex (Literatuur tempel) in de binnenstad. Deze dateert van 1070 en is in de eeuwen daarna een plaats gebleven waar literatuur, kaligrafie en kennis bewaard zijn gebleven. Hierna bezochten we het mausoleum van Ho Chi Minh, de eerste leider van het communistische (Noord) Vietnam. Achter het Mausoleum bevindt zich de "One pillar pagoda" (enkel-paals pagode) uit 1049, een van de belangrijkste tempels van Ha Noi. Na de lunch en een kookles Vietnamese Eier-koffie, was de rest van de middag vrij.

We verlieten we Ha Noi om twee dagen het gebied rond Sapa te verkennen, een berggebied tegen de Chinese grens aan met fraaie reist terrassen en dorpjes. Deze dag maakte we de eerste wandeling, waarbij we, deels door rijstvelden, 300 meter klommen en we door een aantal dorpjes kwamen alvorens we het Valkenburg-achtige Sapa bereikte.

In de  ochtend maakte we opnieuw een wandeling, nu 500 meter afdalen langs de rijstvelden met schitterende vergezichten! Een heel fraai gebied. Nar de lunch namen we de kabelbaan naar de top van de Phan Xi Pang berg, de hoogste berg van Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand bij elkaar. Helaas was er door de bewolking weinig zicht maar toch mooi om er geweest te zijn. De kabelrit was iig bijzonder spectaculair.

De volgende dag reden we weer terug naar Ha Noi voor de laatste dagen. In de avond bezochten we de trein straat om treinen te spotten. Helaas was de eerste trein geannuleerd. De tweede zagen we wel.

De laatste dag bezocht ik met drie andere personen uit de groep eerst de dierentuin en vervolgens het treinstation. In de avond maakte we een tour door het minder bekende Ha Noi met militaire jeeps, bezochten de oude brug en het "dorpse" leven aan de rivieroever. We bezochten ook een oud-militair die ons zijn verhaal van de oorlog vertelde en muziekinstrument verzamelaar was. hij speelde ook een stukje voor. Als afsluiter gingen we weer naar de Trein straat waar we niet op 1 maar twee treinen werden getrakteerd. Omdat de ruimte klein was moesten we echt onze knieën intrekken om niet door4 de treinen geraakt te worden.

Hierna werden we naar de luchthaven gebracht voor onze vlucht terug. De overstap in Dubai verliep voorspoedig en een A380 die we op het laatste stuk naar Amsterdam hadden was ook veel ruimer (breder) en comfortabeler dan de voorgaande vlucht. Ook kon ik nog net even over de vleugel de Skyline van Dubai zien met de Burj Kalifa, nu het hoogste gebouw ter wereld. Einde van een heel fraaie reis.

EN

On October 9, I left for Vietnam for a beautiful tour with a group of 24 people. After a flight with a transfer in Dubai, we arrived in Ho Chi Minh City in the evening.

The next morning we did a city tour. Then we visited the Chùa Quan Âm temple. In the city there are many buildings that have a strong French influence, such as the post office and the opera house.

We left Ho Chi Minh City for a trip to the Mekong delta. The landscape is flat and intersected by larger and smaller rivers, many canals have been constructed and you can notice that transport of goods in this region often takes place over water. First we visited a temple of the Ciao Dan, a religion with 2 million followers that is strongly influenced by other major religions such as Buddhism, Hinduism, Catholicism and Islam. After a boat trip with a visit to a rice refinement factory, we drove to the countryside around Can Tho. Here I took a walk while the rest of the group took a bike ride through the area.

In the morning we visited the local floating market where goods were brought in and out by boats to be traded. After this we boarded the plane for the flight to Hoi An. We arrived in the evening in the pouring rain.

In Hoi An we first visited a silk factory, then - while the rain was pouring down and the streets were slowly flooding, we took a walk through Hoi An, a very beautiful city. It was monsoon time and it showed! We visited an old house and temple. After lunch, most people took the afternoon off and the I thought it would be a nice idea to go swimming in the rain. After all, it was still pleasantly warm.

From Hoi An, I participated in an excursion to the Ky Anh tunnels, which were constructed by the Viet Cong to provide civilians with protection against American bombing but also as a base for attacks on the Americans during the Vietnam War. By the way, this is called "The American War" in Vietnam. Unfortunately, all tunnels were flooded, so more than a glimpse (sometimes walking in knee-deep water) was not possible. After visiting the statue of the patroness of Vietnam, we visited the artists' village of Tam Thang, known for its many art pieces and murals.

Because it was raining so heavily, we unfortunately had to skip the Bach Ma National Park. So we visited the Marble Mountain in Hoi An with its caves and temples and continued our way to Hue. Upon arrival we visited the tomb of Tu Doc, one of the longest serving and most important kings of Vietnam (19th century).

The next day we first visited the most important monument of Hue, the citadel with the royal palace, a collection of dozens of pavilions. After this we visited the Thien Mu Pagoda, one of the oldest buildings in Hue. After a boat trip on the Perfume River It is named this way because of the (pleasant) aroma spread by flowers that fell into the river from the orchards in the autumn. In the afternoon and evening I and a few traveling companions went to the Skybar of the Melia hotel (Hue's tallest building) for spectacular views over the city.

On our way to Dong Hoi, we visited the Vinh Moc tunnels, also built during the Vietnam War, but solely to protect the citizens of the village with the same name. These tunnels had no military purpose and were easily accessible despite the rain due to their location and drainage to the sea. We made an impressive tour through the tunnels that were actually a completely underground village. After this we drove to Dong Hoi. A fairly new city on the coast.

In fact, a new part of the journey also began here, in which natural beauty predominated over culture and history in the first part. Today we visited the Phong Nha National park, which is famous for its karst landscape and many spectacular caves. We visited the Phong Nha cave, which contains the longest underground river in the world. We first sailed on a river for half an hour before entering the cave. We sailed into the cave for about 1 km. Deep in the cave we got out of the boat and walked the same distance back to the entrance via a higher gallery. After this it was a few more hours of driving through the varied landscape to Vinh.  

From Vinh we traveled on to Tam Coc, another area with karst mountains, which are often found in Vietnam. Here we took another boat trip through the area, which is characterized by rugged rocks and caves. After this we visited the royal citadel of Tam coc, which contains several temples and offers a beautiful view of the surroundings from a higher point. We stayed overnight in Ninh Binh.

The next day was the highlight of the trip: Ha Long Bay, famous for its fairytale landscapes that seem to have sunk into the sea. Our two-day cruise through Ha Long Bay started around noon. After 2 hours of sailing we visited Ti Top Island for a climb to a beautiful view and/or a dip into the sea. Unfortunately, an hour turned out to be a bit too short for both. There was also an extensive entertainment program on board, although I ignored it in favor of the beautiful view which was my goal for this trip.

The next morning we first visited the Sung Sot (Surprise) cave. A beautiful underground walk through the karst mountains. Also flanked by beautiful views at the entrance and exit of the cave. After this we again boarded our boat for breakfast while the boat set sail again for the mainland. We arrived around noon and continued our way to Ha Noi where we visited the beautiful Ethnological Museum. In the evening we visited a water puppet show and enjoyed the local nightlife. 

In Ha Noi, we visited the Văn Miếu – Quốc Tử Giám temple complex (Literature Temple) in the city center. This dates from 1070 and in the centuries that followed it has remained a place where literature, calligraphy and knowledge have been preserved. After this we visited the mausoleum of Ho Chi Minh, the first leader of communist (North) Vietnam. Behind the Mausoleum is the "One pillar pagoda" from 1049, one of the most important temples of Ha Noi. After lunch and a Vietnamese Egg Coffee cooking class, the rest of the afternoon was free. 

We left Ha Noi to spend two days exploring the area around Sapa, a mountain area near the Chinese border with beautiful terraces and villages. This day we took the first walk, where we climbed 300 meters, partly through rice fields, and passed through a number of villages before we reached the very touristic town of Sapa. 

The next morning we took another walk, this time descending 500 meters along the rice fields with beautiful views! A very beautiful area. After lunch we took the cable car to the top of Phan Xi Pang mountain, the highest mountain in Vietnam, Laos, Cambodia and Thailand combined. Unfortunately there was little visibility due to the clouds, but it was still nice to have been there. The cable ride was particularly spectacular. 

From Sapa, we drove back to Ha Noi for the last days. In the evening we visited the train street to spot trains. Unfortunately the first train was cancelled. We did see the second one. 

The last day I visited the zoo and then the train station with three other people from the group. In the evening we toured the lesser-known Ha Noi with military jeeps, visited the old bridge and the "village" life on the riverbank. We also visited a former soldier who told us his story of the war and was a musical instrument collector. he also played a part. To conclude, we went back to the Train Street where we were treated to not 1 but two trains. Because the space was small, we really had to pull in our knees to avoid being hit by the trains. 

After this we were taken to the airport for our flight back. The transfer in Dubai went smoothly and an A380 that we had on the last leg to Amsterdam was also much more spacious (wider) and more comfortable than the previous flight. I could also just see the Dubai Skyline over the wing with the Burj Kalifa, now the tallest building in the world. End of a very beautiful journey.

Pictures

This site contains a travel report of my trip into Vietnam. Enjoy! Deze site bevat het reisverslag en foto's van een fraaie reis naar Vietnam  Veel plezier!

Mobirise

Video

Een film van Ha Noi, A Ha Noi moview