bootstrap table

 Iceland roundtrip 2021

In September 2021 me and two friends made a three week trip all around Iceland, which allowed us to visit a lot of special places in one of worlds most beautiful countries!
In september 2021 bezocht ik met twee goede vriendinnen IJsland voor een rondreis van drie weken. We bezochten een aantal van de mooiste plekken in misschien wel het mooiste land ter wereld! 

Mobirise

Route

Here is the route we drove during our trip
Hier is de route die we gereden hebben  tijdens onze tour.

Mobirise

Story

Here is the travel report of this trip. Ziehier het reisverslag van deze trip

Mobirise

NL

Tegen het eind van de zomer in 2021 was het reizen na de Corona pandemie weer deels mogelijk. Hoewel het grootste deel van de wereld voor toerisme nog niet toegankelijk was, was binnen de Europese Unie en Schengen het reizen weer mogelijk. Dus plande Ellen, Nancy en ondergetekende een rondreis door IJsland om vooral een grote rondreis te maken door dit prachtige land. Ook hoopte we de vulkaan wederom te bezoeken.

Helaas was de vulkaan precies wanneer wij in de buurt waren, niet actief. Het 30 uur ritme met pulserende activiteit was gestopt en de vulkaan was vele dagen stil, Hij werd alleen (zeer) actief gedurende de 6 dagen dat we aan de andere kant van het land waren.

Niettemin bezochten we aan het begin van de reis de vulkaan, het landschap was nog altijd indrukwekkend ook al was er geen activiteit. Onderweg naar Landmannalaugur liepen we echter vast bij een te diepe rivier en moesten uitwijken naar Selfoss. De volgende dag konden we (via een andere route) alsnog Landmannalaugar bereiken.

Na een lang verblijf in de lokale natuurlijke hete bron, en een goede nachtrust, hebben we de volgende dag een wandeling gemaakt door het gebied. Na een bezoek aan het Ljotipollur kratermeer. Hierna reden we naar Hveravellir, een lange rit en ook nog twee uur langer geworden doordat schapen de weg blokkeerde en we moesten omrijden. Nu staken we het binnenland door (hier mag je alleen met 4WD rijden maar de route was indrukwekkend mooi.

In Hveravellir hadden we ook weer de beschikking over een hete bron naast de hut waar gezwommen kon worden. We bezochten ook Kerlingarfjoll, een uitgestrekt hete bronnen gebied met nog felle kleuren dan Landmannalaugar. Door de regen was het wel een zeer modderige bedoeling geworden echter niet minder indrukwekkend.

Voordat we het gebied verlieten, verkende we nog het hete bronnen gebied Hveravellir achter onze hut. Een klein maar erg fraai gebied. Hierna reden we naar het noorden en na ongeveer twee uur kwamen we aan bij de ring road. We reisden via de Noord fjorden naar Dalvik waar we in een klein maar zeer knusse cottage zaken met vlak daarachter een hottub.

Voordat we de volgende ochtend doorreden naar Myvatn bezochten we eerste het Fljot dal, een erg fraai gletsjerdal. Hierna reden we via Akureyri door naar Godarfoss en Myvatn.

In het Myvatn gebied is zoveel te zien dat we keuzes moestne maken. We besloten de Dettifoss (de grootste waterval van Europa kwa watervolume), het nabijgelegen selfoss , Asbyrgi (een mooi komvormig dal met IJslandse berkenbomen) en het Krafla gebied dat in de jaren 70 en 80 tien jaar in uitbarsting was. Allemaal zeer fraaie gebieden met zeer uiteenlopende landschappen. In de avond ontmoette we Corine die ook door IJsland aan het rondreizen was.

De volgende dag bezochten we nog het Myvatn meer met zijn explosiekrater, het Hverir hete bronnen gebied en Studlagil voordat we doorreden naar Borgafjordur-Eystri waar we een mooie accommodatie hadden die hottubs hadden met uitzicht over de zee.

De volgende dat bezochten de we Mjóifjörður en Dalatangalviti dat maar 4 maanden per jaar bereikbaar is. Het was een zeer fraaie rit al kwamen we daardoor wel laat aan in Stafafel. In de stromende regen werden we welkom geheten door Helga, een kennis van ons die het guesthouse beheert. Helaas was het de volgende dag grauw en regenachtig. In de ochtend maakte we nog een uitstapje naar de Hvannagil kloof, die al net zo keurig is van de Rhyolieten als Landmannalaugur. In de middag zijn we naar de Djúpavogskörin hottub. Deze hottub is niet aangegeven en je moet weten dat ie er is, maar het is wel heerlijk baden middenin de wildernis.Na enige tijd voegde ook Corine zich bij ons.

De volgende dag vertrokken we naar het westen, nu reden we langs de (meer toeristische) zuidkust. Helaas sloeg het weer ook om. We bezochten Jokulsarlon en Fjallsarlon (de laatste al in de stromende regen) en reden door een prachtig landschap naar Kirkjubæjarklaustur voor de overnachting.

Vlak achter de accommodatie ligt de Fjaðrárgljúfur kloof, een kleine maar fraaie kloof. We reden verder naar Holaskjol, met zijn fraaie watervallen, en de Eldgija, dit is de langste vulkanische kloof ter wereld (ongeveer 70 km) en heeft een fraaie waterval. Hier maakte we een lange wandeling en in de avond kwamen we in Vik aan.

De volgende dagen werd het slecht weer, het was duidelijk dat koning winter gearriveerd was. Het regende en waaide hard. Dus we besloten het programma iets om te gooien en eerst naar Hveragerdi te haan en de volgende dag naar Vestmannaeyjar. Onderweg stopte we eerst bij Reynisfjara, de bekende kust bij Vik, waar we bijna de zee in gewaaid werden. We stopten vervolgens bij de Solheimajokull, waar we in de stromende regen een blik konden werpen op de gletsjer.Hierna bezochten we Skogafoss en Seljalandsfoss alvorens we aan het eind van de middag in Hveragerdi aankwamen.

Vanuit hier moesten we naar Þorlákshöfn omdat de ferry naar Vestmannaeyjar naar deze haven omgeleid was wegens de harde wind en hoge golven. Omdat het die dag zeer hard ging waaien, werd het een ruwe overtocht, achteraf hebben we bij orkaanwinden gevaren en het was maar goed dat we pillen tegen zeeziekte hadden ingenomen.. Een en ander betekende gelukkig wel dat het weer tijdens de volle dag Vestamannaeyjar veel beter was. Dus dat gaf genoeg gelegenheid om het eiland te bezichtigen en de Eldfell te beklimmen..Dit deden we zamen met Ruth, een vriendin van Nanacy. De dag werd afgesloten met een diiner met typische IJslandse gerechten in de haven.

De terugvaart verliep gelukkig zonder problemen en na aankomst in Landyarhofn reden we naar Geysir (beroemt vanwege de Strokkur geiser die 40m hoog spuit. Na een stop en wandeling in Þingvellir reden we naar Reykjavik voor de laatste twee nachten. Omdat de vulkaan niet actief was besloten we de stad te gaan verkennen. We bezochten de Halgrimskirkja en de Harpa (een fraai theater gebouw aan het water) en de Fly Over Iceland show, een imax show waarbij het door de beweging van de stoel en een aantal effecten werkelijk het gevel hebt dat je over

IJsland vliegt. Via het oude centrum keerden we weer terug. Omdat Corine ook weer in de buurt was besloten we samen uit eten te gaan in, weer een typisch IJslands restaurant, compleet met Herkall (gefermenteerde haai).

De volgende ochtend (vroeg!) kwam er helaas een eind aan deze fraaie reis. De terugvlucht verliep zonder problemen en tegen een uur of drie was iedereen veilig thuis.EN

By the end of the summer in 2021, travel after the Corona pandemic was partly possible again. Although most of the world was not yet accessible to tourism, travel was possible again within the European Union and Schengen. So Ellen, Nancy and the undersigned planned a tour through Iceland to make a big tour through this beautiful country.

We also hoped to visit the volcano again. Unfortunately, the volcano was not active exactly when we were in the area. The 30 hour rhythm of pulsating activity had stopped and the volcano was silent for many days, it only became (very) active during the 6 days we were on the other side of the country.

Nevertheless, at the beginning of the trip we visited the volcano, the scenery was still impressive even though there was no activity. On the way to Landmannalaugur, however, we got stuck at a river that was too deep to cross and we had to divert to Selfoss.

The next day we were still able to reach Landmannalaugar (via a different route). After a long stay in the local natural hot spring, and a good night's sleep, we went for a walk through the area the next day. After visiting Ljotipollur Crater Lake we drove to Hveravellir, a long drive and also two hours longer because a herd of sheep blocked the road and we had to make a detour.

Now we crossed the highlands (here you can only drive with 4WD), but the route was impressively beautiful. In Hveravellir we also had access to a hot spring next to the hut. We also visited Kerlingarfjoll, a vast hot spring area with even brighter colors than Landmannalaugar. Due to the rain it had become a very muddy experience, but very impressive.

Before leaving the area, we explored the Hveravellir hot spring area behind our hut. A small but very nice area. After this we drove north and in about two hours we arrived at the ring road. We traveled to Dalvik via the North Fjords where we stayed in a small but very cozy cottage with a hot tub just behind it.

Before we drove on to Myvatn the next morning, we first visited the Fljot valley, a very beautiful glacier valley. After a nice Icelandic lunch, we drove to Myvatn via Akureyri and Godarfoss. There is so much to see in the Myvatn area that we had to make choices. We decided to visit Dettifoss (Europe's largest waterfall in terms of water volume), nearby Selfoss, Asbyrgi (a beautiful horse shoe-shaped valley with Icelandic birch trees) and the Krafla area that erupted for a decade in the 1970s and 1980s. All very beautiful areas with very different landscapes.

In the evening we met Corine who was also touring Iceland and had dinner together. In the late evening we went for some Aurora watching although we did see some Aurora, it was not that bright unfortunately.

The next day we visited Lake Myvatn with its explosion craters, the Hverir hot spring area and Studlagil before driving on to Borgafjordur-Eystri where we had a nice accommodation with hot tubs overlooking the sea.

The next day we visited Mjóifjörður and Dalatangalviti which is only accessible 4 months a year. It was a very nice ride, although we arrived late in Staffafel because of that. In the pouring rain we were welcomed by Helga, an acquaintance of ours who manages the guesthouse.

Unfortunately it was gray and rainy the next day. In the morning we made another trip to the Hvannagil gorge, which is just as coloured from the Rhyolites as Landmannalaugur. In the afternoon Helga took us to the Djúpavogskörin hot tub. This hot tub is not indicated and you should know that it is there, but it is wonderful to bathe in the middle of nowhere. After some time Corine also joined us.

The next day we left for the west, now we drove along the (more touristy) south coast. Unfortunately, the weather changed. We visited Jokulsarlon and Fjallsarlon (the latter already in pouring rain) and drove to Kirkjubæjarklaustur through a beautiful landscape for the overnight stay.

Just behind the property lies the Fjaðrárgljúfur gorge, a small but beautiful gorge. After visiting this gorge, we drove on to Holaskjol, with its beautiful waterfalls, and the Eldgija, which is the longest volcanic gorge in the world (about 70 km) and has a beautiful waterfall. Here we took a long walk and in the evening we arrived in Vik.

The next days the weather became really bad, it was clear that King Winter had arrived. It was raining and very windy. So we decided to change the program a bit and go to Hveragerdi first and to Vestmannaeyjar after that.

On the way to Hveragerdi, we first stopped at Reynisfjara, the well-known black coast near Vik, where we were almost blown into the sea. We then stopped at Solheimajokull, where we had a glimpse of the glacier in the pouring rain. We visited Skogafoss and Seljalandsfoss before arriving in Hveragerdi in the late afternoon.

From here we had to go to Þorlákshöfn because the ferry to Vestmannaeyjar to this harbor was rerouted due to the strong wind and high waves. Because the wind was blowing very hard that day, it was a rough crossing, afterwards we were told that we sailed in hurricane winds and it was a good thing we had taken pills against seasickness.

Fortunately, this meant that the weather during our full day at Vestamannaeyjar was much better. So that gave plenty of opportunity to explore the island and climb the Eldfell. We did this together with Ruth, a friend of Nancy. The day ended with a dinner with typical Icelandic dishes in the harbor. Fortunately, the return ferryride was way smoother, after arriving in Landyarhofn we drove to Geysir (famous for the Strokkur geyser that spews 40m high every 8 or so minutes). After a stop and walk in Þingvellir we drove to Reykjavik for the last two nights.

Because the volcano was not active it decided we went to explore the city, we visited the Halgrimskirkja and the Harpa (a beautiful theater building on the water) and the Fly Over Iceland show, an Imax show where due to the movement of the seat and a number of effects it really feels like actually flying over Iceland.

We returned to our accommodation through the old center. Since Corine was in the area again, we decided to have dinner together in another typical Icelandic restaurant, complete with Hakarl (fermented shark).

The next morning (early!) unfortunately this beautiful journey came to an end. The return flight went without any problems and by three o'clock everyone was safely home.

Pictures

This site contains a travel report of a trip into Iceland also including a splendid display of aurora boorealis. Enjoy! Deze site bevat het reisverslag en foto's van een fraaie reis naar IJsland met een fraaie poollicht verschijning. Veel plezier!

Mobirise

Video

Een film van de vulkaan / a volcano movie

Itinerary

Itinerary of this trip
Reisprogramma van deze trip.

Mobirise

Links

https://wildernesscoffee-naturalhigh.com/fagra... - Travel info from Nancy Claus 
https://safetravel.is/eruption-in-reykjanes  - Access information to eruption site
http://www.bluelagoon.com/- Site Blue lagoon
http://en.vedur.is/ - Site Icelandic weather service

Mobirise