how to build your own website

 Aurora Borealis May 2024

Dis was de meest spectaculaire verschijning van noorderlicht boven Nederland in meer dan 20 jaar en vond plaats in de nacht van 10/11 mei. Veel plezier!
The grandest aurora display in The Netherlands in more than 20 years in the night of 10-11 May. This was a night to remember, Enjoy!

Mobirise

Story

Mobirise

NL

Na een aankondiging van een grote zonnenstorm zag ik in de loop van de avond van 10 mei de Kp (Een maat voor de geomagnetische storm sterkte) oplopen naar 8. Bovendien was de Bz (het interplanetair magnetisch veld veroorzaakt door de geladen zonnedeeltjes)  zuidwaards gericht, wat betekent dat er zeker noorderlicht op onze breedte te zien is. we waren met de percussie groep nog aan het repeteren maar eenmaal weer buiten bleek er inderdaad al vaag roodpaars poollicht in de schemering te zien te zijn.

Na thuiskomst (rond 23h) was deze met het blote oog niet meer te zien, wel was er inmiddels laag in het nooorden een groene band zichtbaar die in het volgende uur steeds hoger aan de hemel kwam, tegen midderlacht stond ie op 20 graden en begonnen er rode en paarse stralen uit te schieten. Deze schoten steeds hoger en rijkte vanaf 0:15 tot het zenit terwijl de groene band ook weer steeds hoger kwam en uiteindelijk zo'n 40 graden hoog kwam. Hierna nam de intensiteit van de roden stralen toe en verdrukten deze rond 0:30 de groene band een beetje, maar het noorderlicht rijkte tot over het zenit en er waren zelfs richting het zuidoosten stralen te zien, een groot deel van de hemel achtergrond was (fotografisch) nu rood gekleurd. Hierna nam de intensiteit wat af maar in het zenit ontstond een halve corona met rode en paarse stralen die uit een punt leken te komen. 

Dit duurde tot iets voor 1 uur waarna de intensiteit snel afnam. Tegen 01:30 was alleen nog de groene boog zichtbaar die langzaam zwakker werd.

(tuseen 02:00 en 03:00 was er nog een uitbarsting, zei het minder hevig dan die tussen 10:00 en 01:30).


EN

After an announcement thourhg the Dutch Auroral Alert channels, during the evening, I saw the KP (Geomagnetic storm strength) running up to KP 8, Also the Bz (Interplanetary magnetic field caused by charged solar particles) was directed southwards, which means that Aurora should be visible in The Netherlands. Our percussion group was still rehearsing but when we came out of the building, some faint red and purple beams were visible, Aurora!

After returning home (around 11 PM), The purple haze was not visible with the naked eye anymore but a green band was visible low above the northern horizon. Duiring the next hour it climbed gradually to about 20 degrees and shortly after midnight, red and puirple beams were shooting into the sky, reaching the Zenith from about 12:15 AM. The intensity of the red beams increased and the green band thinned out a bit. Around 12:30 AM, the red beems even reached over the zenith into the southern direction and part of the sky showed a (photographic) red hue. In the next 30 minutes, the intensity decresased slightly but in the zenith, a half-sized corona appeared consisting of convergent red and purple beems that jumped out the - again wider and higher green band that had, in the mean time, risen to about 40 degrees height.

After 1 AM, the intensity decreesed a lot untill, only a green band was visible at about 1:30.

(later in the night, between 2 and 3AM another outburst has occurred although it seemed slightly less intensive).

Pictures

Natuurlijk heb ik die avond een heleboel foto;s gemaakt.... Veel plezier!
Of coarse I made a lot of pioctures, Enjoy!


Note: photos ware made with an iPhone and the Canon EOS R
Photos: 1-4,14,15,21,33-36 taken with an iPhone.
Photos 5-13, 16-20,22-25: Canon EOS R + TTArtisan 11mm f2.8. 4s exposure (1600 ISO).
Photos 36-32: Canon EOS R, 7Artisans 9mm f5.6 10s (25-26) - 13s (27-32) exposure (ISO 1600).

Mobirise

NL

Fotos van het noorderlicht laten meer kleur zin dan het blote oog. Dat komt doordat het oog bij weinig licht minder kleuren registreert. De foto's hieronder zijn een benadering van wat iik met het blote oog zag. Toch was dit poollicht zelfs vanuit de stad heel mooi te zien, ook de rode en groene kleuren.

EN

Pictures of the Aurora usually reveel much more colours than what one usually sees with the naked eye. This is, because in low light situations, the eye is less sensitive to colour. So below are a few pictures that resemble the naked-eye view. That said, even inside a city, this aurora was nicely visible. also the greenish and reddish colours.