web builder

Story

NEDERLANDS


Dag 1: 3 oktober 2018

Vandaag begon een lange reis waarvan de eerste zeven dagen voor werk in Roemenie was. Vandaag vlogen we naar  Iasi en hadden een gezellige avond in een pub.
 
Dag 2: 4 oktober 2018
Vandaag was een gewone werkdag maar 's-avonds was er weer tijd voor gezelligheid.
 
Dag 3: 5 oktober 2018
Vandaag vertrokken we rond drie uur per bus naar het Ceahlau nationaal park, een mooi berggebied ten westen van Iasi, voor een weekend wandeling in de bergen.  
 
Dag 4: 6 oktober 2018
Vandaag liepen we omhoog naar een hut nabij de top, onderweg genietend van geweldige uitzichten. 's-avonds wa het tijd om sterren te kijken (heel fraai!), een eenvoudig diner en - natuurlijk - bier.
 
Dag 5: 7 oktober 2018
Vandaag volgde een zware afdaling en reden we per bus weer terug nar Iasi
 
Dag 6: 8 oktober 2018
Vandaag was opnieuw een werkdag maar hierna hebben we met een groepje een rtondwandeling door Iasi, een stad met de omvang van Utrecht, drie universiteiten en een relaxte sfeer. |
 
Dag 7: 9 oktober 2018
De laatste volledige werkdag dus 's-avonds gezamelijk eten en naar een Roemeense band.  Een mooie afsluiting van een heel gezellige teambuilding week.
 
Dag 8: 10 oktober 2018
In de ochtend vertrkken alle Nederlandse en Belgische collega's tichting huis terwijl iik nog een paar uur doorwerkte. Hierna begon mijn vakantie en werd het tijd om me voor te bereiden op de trip van de komende weken. Na een korte stadswandeling en een gezellig traditioneel diner met een aantal Roemeense collega's, was het tijd om in te pakken.
 
Dag 9: 11 oktober 2018
Een van de Roemeense collega's bracht me naar het busstation. Een bus naar Chisinau ging nl. een stuk sneller dn de trein, dus besloot ik die te nemen. Na 1.5 uur oponthoud aan de grens, waarbij het verlaten van de EU blijkbaar langer moest duren dan het binnenkopmen van Moldavie, kwam ik rond 1 uur in Chisinau aan. Die middag gebruikte ik om deze relaxte en groene, parkrijke stad te verkennen.
 
Dag 10: 12 oktober 2018
Ondanks dat alls volgeboekd was, bleek het toch nog mogelijk om een toer te maken naar de Cricova wijnkelders. Een tunnelcomplex die met 120km een van de grootste in zijn sort is. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Etnografisch museum. In de avond stapte ik op d etrein naar Kiev. Een oude Russische trein die me aan de Trans siberie express 10 jar geleden deed denken.
 
Dag 11: 13 oktober 2018
In de trein naar Kiev... in de ochtend reden we we de Oekraine binnen. Om drie uur kwamen we aan in Kiev waar ik een kamer had met een fraai uitzicht over het centrum van Kiev.
ik bezocht vervolgens kort het Maidan plein. 
 
Dag 12: 14 oktober 2018
Vandaag kwam een lang gekoesterde wens in vervulling. I bezocht de plaats waar een van de ergste kernrampen uit de geschiedenis plaatsvond, Tsjernobyl. Deze ramo had veel erger kunnen zijn als de 500.000 opgetrommelde Russiscjhe en Oekrainse soldaten en technisch personeel one, met gevaar voor eige leven,  niet hadden gered. Stille getuigen in het gebied zijn een blijvende herinnering aan hun moed!
We bezocvhten een aantal dorpen en de beruchte reactor 4 (nu afgeschermd door een tweede omhulsel). Ook bezochten we de Dugga radar en het controle station en als 'hoogtepunt'de verlaten stad Prypjat.  Gelukkig is de stralingsdosis op zo'n dat niet meer dan dat van een 1-3 uur lange vlucht (gemeten met de geigentellers die we bij ons hadden). Het gebied is echter niet bewoonbaar vanwege het grote aantal 'hotspots'waar de stralingsdoses bij langdurige blootstelling gevaarlijk is.

Dankjewel, Anna en Chernobyl Tours, voor deze indrukwekkende en aangrijoende dag!!

Dag 13: 15 oktober 2018
Wandaag bezocht ik de stad Kiev zelf. uiteraard is een dag niet genoeg om deze veelzijdige stad te zien maar ik had tijd genoeg om het fraaie holenklooster met de daaronder gelegen catacomben te bezoeken. Vervolgens bezocht ik het kathedralen complex in het centrum. De Kiev metro lijkt op die van Moskou en heeft bovendien het op eenna dieposte station ter wereld, ruim 105 meter onder het maaiveld. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het zeer indrukwekkende Nationaal Chernobyl museum, gevestigd in een oude brandweer kazerne.

Dag 14: 16 oktober 2018
Vandaag reisde ik per trein naar Liviv. Het vinden van de trein was makkelijk omdat er overal in het station grote borden en schermen hangen met de vertrektijden en - een halfuur voor vertrek - het spoornummer. In Lviv was de (oude) tram snel gevonden die mij naar het hotel bracht.

Dag 15: 17 oktober 2018
Lviv heeft een bewogen historie sinds haar ontstaan in 1250. Na overheersing door de Polonische heersers en de Habsburgers, kwam de stad in Poolse handen na de 1e wereldoorlog. Tijdens de 2e wereldoorlog, vielen eerst de Russen en vervolgens de nazis binnen. De historie tekent zich zeker af in het fraaie en vrijwel volledig bewaard gebleven oude centrum. Deze bevar vele keren van verschillende religies en de architectuur is meer midden Europees dan Russisch. Dis maakt de stad heel anders dan Kiev. 

Dag 16: 18 oktober 2018
Vandaag reside ik door naar Krakau en gebruikte de middag om de oude stad te bezoeken, die enorm monumentaal is. Hier waren ook veel meer toeristen in tegenstelling tot het meer authentieke Lviv.

Dag 17: 18 oktober 2018
Vandaag bezocht ik Auschwitz en Birkenau, Deze plaatsen representeren de herinnering aan een van de meest gruwelijke misdaden van genocide zoals door de nazis begaan. Dit mag nooit meer gebeuren!
In de middag bezocht ik de zoutmijnen van Wielizcka. Onder deze stad ligt een netwerk van galerijen en kamers/zalen uitgehakt vor de zoutwinning. Dit gebeurt hier al meer dan 600 jaar en sommige zalen zijn echt heel groot en tot wel 50 meter hoog. Tijdens een 2.5 uur durende wandeling bezochten we enkele van deze zalen.

Dag 18: 20 oktober 2018
Vandaag reisde ik naar berlijn waar ik in hetzelfde hotel verbleef als destijds met de middelbare school in 1986 (Thomascollege, Venlo).

Dag 19: 21 oktober 2018
Berlijn was eens een gespleten stad en symbool van de koude oorlog. Nu, een levendige stad! Uiteraard zijn er overal herinneringen uit het verleden te vinden, zoals Cherckpoint charlie, de muur (aangegeven in de bestrating),  

Dag 20: 22 oktober 2018
Vandaag was de laatste etappe, weer terug naar huis na een indrukwekkende en fraaie reis door de recente geschiedenis!

ENGLISH


Day 1: October 3th 2018
Start of a long trip from which the first week was for business. I first visited Rumania for work. Today was the flight to Iasi and a nice evening in the local pub.

Day 2: October 4th 2018
This was a normal working days but another nice evening dinner and some beer.

Day 3: October 5th 2018
Today we all gathered at around 3 PM and headed by coach to the Ceahlau national park, a beautiful mountain area West of Iasi to explore the area.

Day 4: October 6th 2018
Today we climbed the mountain trail to a hut on top of it. We enjoyed marvellous views, a good dinner, and – again – beer! We also enjoyed a very clear sky with thousends of stars visible and the milky way.

Day 5: October 7th 2018
We descended back down where our coach was waiting to take us back to Iasi.

Day 6: October 8th 2018
Another day of work in good atmosphere. That afternoon (after work), we did a short sightseeing tour through Iasi, a city with the size of Utrecht with three universities and a pleasant atmosphere.

Day 7: October 9th 2018
The last full day of work so in the evening we all gathered to celebrate this marvellous team building week with a nice dinner and a Rumanian folkrock band!

Day 8: October 10th 2018
During the morning hours, all my Dutch and Belgian colleagues departed home while I work for a few hours. After this, I started preparing for the round trip that started the next day. And after a short walk through the city and a nice traditional Rumanian fare-well dinner with some of my Rumanian colleagues, It was time to pack and get ready for the trip.

Day 9: October 11th 2018
One of my Rumanian colleagues dropped me off at the bus station. A public bus to Chisinau was much faster than the train so I decided to take the bus. It took us around 1.5 hours to cross the border and to my surprise, leaving the EU took twice as much time than entering Moldova! I arrived in Chisinau already around 1PM and spent the afternoon to explore this nice and relaxed city. A very ‘green’ city with a lot of parks!

Day 10: October 12th 2018
Today I was able to do a tour to the most famous and one of the largest wineries in Moldova, the Cricova wine tunnels, the second largest of its kind. In Chisinau, I closed the day by visiting the Ethnographic museum, located in a beautiful building. In hte evening, I took the train to Kiev, an old Russian train that gave me memories to the Trans Siberia trip I did 10 years ago.

Day 11: October 13th 2018
In the train to Kiev... in the morning, we entered Ukraine. I arrived in Kiev around 3 PM and got a room wit a nice view! 
In the afternoon, Ipais a short visit to Maidan square.

Day 12: October 14th 2018
Today, a long lasting wish came true! I visited the site of Chernobyl where a horrifying nucleair accident happened. This disaster could have been much worse if the 500.000 civilians and military man and women did not give their live to safe all of us! The silent witnesses that still exist in the area is a testament to their bravery.
We visited several villages and the nuclear reactor no 4 (now covered in a second sarcophague). And we visited the old Russian radar station and Prypjat, certainly the ‘highlight’ of the day. 
Note that I did not receive more radiation than that of a one hour flight, as measured by radiation detection equipment on exit and the geigecounter that I always carried around.  However, the whole exclusion zone cannot be inhabited due to the presence of numerous 'hotspots'where radiation levels can be dangerous when exposed to it for a long time.

Thanks Anna and Chernobyl Tours, for this awesome and impressive day!!

Day 13: October 15th 2018
Today, I went into Kiev to visit a few sites. Of coarse, a day is not enough but I had time rto visit the impressive cave monastery with its underground tumbs.after that, I visited the cathedral complex. Also, I have been in the deepest metro station of europe (and second deepest by a few meters in the world). It lies more than 105 metres below street level. I ended the day with, again a Chernobyl dedicated vist. I visited the impressive National Chernobyl musuem.
This museum is located in an old fire station that was also used as a base for the Chernobyl nuclear power plant accident.

Day 14: October 16th 2018
Today, I travelled to Lviv by train. In the Kiev station, it was easy to find my train since big screens containing departure information were located throughout the station. The track number was shown about 30 minutes before departure. In Lviv, an easy  tram ride from the station brought me to the hotel.

Day 15: October 17th 2018
Lviv has had a moving history since her foundation around 1250 AD. After being ruled by the Polonians and the Habsburgs. It came under Polish rule after World war I and was taken over by the Russians and then the Nazis during World was II. The history certainly shows up in the beautiful and almost fully original city centre, numeras churches of different religions and a more Middle European rather than Russion architecture. This makes the city very different from Kiev.

Day 16: October 18th 2018
Today, I travelled to Krakau and used the afternoon to visit the old city, which is of an extraordinary monumental nature! Contrary to Lviv there are a lot of tourist and English is widely spoken here.

Day 17: October 19th 2018
Today, I visited Auschwitz and Birkenau, these impressive places stand in memory of one of the most extensive genocide crimes commited by the Nazis. May this never happen again!
Yesterday in the late afternoon, I visited the famous saltmine of Wielizcka. Below this town lies a labyrint of corrodors and chambers that have been excavated for almost 600 years, some of these chambers are really huge and also beautifully decorated! During a 2.5 hour walk, we explored some of them.

Day 18: October 20th 2018
Arrived in Berlin and I am staying in exact the same hotel as I did when joining the highschool excursion (Thomascollege,Venlo) to Berlin in 1986.

Day 19: October 21th 2018
Berlin, once a divided city and symbol of the cold war. Now, a thriving city full of joy and fun. Of coarse the memory of the past is still alive and one can see the remainings of the cold war everywher, like checkpoint charlie en the wall as marked in the streets.

Day 20: October 22th 2018
Todaym I went back home after a impressive and nice trip through these countries and recent European history.