Voorbeelden uit het veld

Hier zie je enkele voorbeelden van geologische processen in het veld:

 

1. Een breuk (Molinos, Spanje)

 

2. Een Shearzoe (Cap de Creus, Spanje)

 

3. Een plooi structuur. Sommige geologiesche verschijnselen zijn al te herkennen aan het landgebruik omdat deze afhangt van de vruchtbaarheid van de ondergrond. (lokatie 5 km ten ZW van Molinos, Spanje)

4. Stromingspatronen, op deze foto zijn stromingspatronen te zien, vermoedelijk veroorzaakt door de wind. Deze zijn te zien als scheve lagen die een kleine hoek maken met de (veel duidelijker) normale gelaagdheid.(lokatie 5 km ten ZW van Molinos, Spanje)

5. Petras berg, O. Kreta