Forthcoming Events; The Future

Hieronder volgen enkele astronomische hoogtepunten die de komende jaren te zien zijn.
Here are some astronomic highlights for the years to come.

20-03-2015 Zonsverduistering 83% in Nederland./ Solar Eclipse 83% in Holland
28-09-2015 Total lunar ecluipse, visible in Europe
09-05-2016 Transit of Mercury, visible inEurope
21-08-2017 Small partial solar eclipse, just before sunset.
27-07-2018 Deep total eclipse, partly visible in Europe.
21-1-2019 Total lunar eclipse, visible in Europe
16-07-2019 Deep partial eclipse, partly visible in Europe.
11-11-2019 Transit of Mercury, partly visible in Europe
12-08-2026 Totale Zonsverduistering in Noord Spanje, 90% in Nederland
Total Solar Eclipse in N. Spain; 90% in Holland.
02-08-2027 Totale Zonsverduistering in Z spanje van meer dan 5 minuten; max: 6m27s, 50% in Nederland
Long Total Eclipse in S. Spain; 50% in Holland.
08-09-2040 Samenstand van de 5 heldere planeten. / Grouping of the 5 brightest plents.
01-10-2044 Venus bedekt Regulus (niet zichtbaar in NL). / Venus Occults Regulus (not visible in Europe)
01-11-2059 Ringvormige zonsverduistering in Frankrijk. / Annular solar eclipse in France
28-07-2061 De beroemde komeet Halley bereikt zijn kortste afstand tot de zon en is op dat moment goed vanaf het Noordelijk halfrond te zien.
Halley's Comet reaches its perihelium and is well visible from the Northern Hemnisphere.
22-11-2065 Venus bedekt een deel van jupiter, in Europa overdag en dicht bij de zon.
Venus occults Jupiter partially, visible in Europe at daytime close to the sun.
03-09-2081 Totale zonsverduistering in Noord Frankrijk. / Total solar eclipse in N. France
27-02-2082 Ringvormige zonsverduistering in Zuid Frankrijk / Annular solar eclipse in S. France.
23-09-2090 Totale zonsverduistering in Belgie./Total eclipse in Belgium
23-07-2093 Ringvormige zonsverduistering in Nederlasnd (Duur te Groningen 5 min)
Annular solar eclipse in The Netherlands