Trier 2006

 Een paar foto's van het in kerstsferen gehulde Trier. Omdat Heiligen Abend in Duitsland echt heilig is, waren helaas alle monumenten gesloten. Nietenmin is Trier ook van buiten erg fraai, zeker in de zachtrode winterzon.

A few pictures from Tries. Dispite tha fact that Christmas evening a heavy celebrated evening is (and everything is closed), was Trier very interresting en beautiful lit by the winter sun.

De St. Paulie kerk, een prachtige barokke kerk.
The St Paulie Church, a nice example of Barock architecture.

 

Middeleeuwse huizen markeren de ingang van het oude joodse kwartier.
The middle aged entrance of the yewish quarter.

Het joodse kwartier
The yewish quarter.

De kathedraal, Dit gebouw waarin alle stijlen vanaf de Romeinen vertegenwoordigd zijn, staat op de wereld erfgoed lijst.
The Cathedral, This building, in which every architectural style since the Romains is present, is listed by Unesco on the World heritage list.

De Lieve vrouwenkerk, dit is de oudste gotische kerk in Duitsland.
The church of the holy virgin, this is the oldest gothic church in Germany.

De poort van de bisschoppelijke immuniteit. Hier golden de regels van de kerk, niet die van de regering.
The gate of the bishop's imunity, The Catholic law applied here, not the secular laws.

Het Kurfurstliches palast (gouvernementeel paleis), in Rococo stijl.
The Gouvener's palace, in Rococo style.

Tegen dit paleis staat de imposante Basilika.
Adjecent to this one can find the Basilika.

De Basilika was de troonzaal en rechtszaal van de laatste Romeinse keizers (4e eeuw)  die het gebied regeerden. Na diverse functies te hebben gehad (o.a. militaire basis). Werd dit gebouw vanaf het begin van deze eeuw gerestaureerd en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Alle decoraties uit de Romeinse tijd gingen echter verloren. Het gebouw is 70 meter lang en 33 meter hoog. De binnenruimte wordt gedragen door een dak dat de hele ruimte in 1 keer overkluist.

The Basilika was used as autitoium and court by the last Roman emparers who controlled the area. From the middle ages until the 19th century it had several functions like a army's headquarter. From the 19th century it was restored as best as possible to it's origonal state. All decoration however could not be restored. The building is 70 metres long and 33 metres heigh. It's roof is carries by the outer walls only, No columns were used.

Het keizerlijke badhuis.
The emparer's bathing house.

Uitzicht vanaf de Mariensaule.
Vier from the MarienSaule

Panorama (Klik voor een vergroting)
Panorama (Click for enlarged image)

De Mariensaule
The Mariensaule.

De Romeinse brug
The Roman bridge.