Hoe oud is de aarde?

Volgens geologen is de aarde ongeveer 4600.000.000 jaar oud. Dat is een heel lange tijd, zeker als je bedenkt dat de mens pas zo'n 2miljoen jaar bestaat en de moderne mens pas zo'n 10.000 jaar. oneveer 600.000.000 jaar geleden is het eerste leven ontstaan in de oceanen. Dit waren aanvankelijk eencellige organismen, later ontstonden de eerste diertjes. De bekendste is wel de Trielobiet, een kreeftachtige. In de loop van miljoenen jaren werd het leven talrijker. Zelfs enkele van het huidige leven op aarde bestaan er enkele soorten sinds deze begin tijd. De haaien zijn het bekendste voorbeeld. Zij bevolken de aarde al zo'n 300.000.000 jaar. Hieronder volgt een overzicht.

Periode en aanjar jaren geleden (x 1 miljoen jaar) Opmerkingen
Precambrium 4600 Archaicum Oudst bekend mineraal wat nu op aarde te vinden is,is ongeveer 4 miljard jaar oud.
2500 Proterozoicum Eerste vrije zuurstof in atmosfeer
Phanerozoicum 590 Cambrium Eerste leven: trilobieten
505 Ordovicium Eerste haaien
438 Siluur Eerste landplantjes
408 Devoon Eerste bomen (eind devoon), amfibieen
360 Carboon Eerste reptielen, ontstaan steenkool.
286 Perm Supercontinent Pangea ontstaat, eerste dinosaurussen
Mesozoicum
245 trias Begin atlantische oceaan
208 Jura Eerste vogels en zoogdieren
144 Krijt Tyrannosaurus rex. eind krijt sterven de dino's uit door een meteoriet inslag of zeer hevige vulkanische activiteit
Kenozoicum 65 tertiair Alpen ontstaan, middenlandse zee ontstaat, droogt uit en loopt ongeveer 6 miljoen jaar geleden weer vol als gevolg van de doorbreken van de straat van Gibraltar.
2 Kwartair Eerst mensachtigen, ijstijden
  0.01 Holoceen Moderne mens ontstaat